Language of document :

Tužba podnesena 21. kolovoza 2017. – Europska komisija protiv Irske

(predmet C-504/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda traži da:

presudi da je Irska povrijedila obveze na temelju članaka 4. i 7. Direktive Vijeća 2003/96/EZ 1 od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, time što nije osigurala njome propisanu primjenu minimalnih razina oporezivanja motornih goriva;

presudi da je, jer je isto tako dopustila uporabu označenog goriva za punjenje letjelica za privatnu razonodu, čak i kada se na to gorivo nije primijenilo izuzeće od plaćanja pristojbe ili njezino smanjenje, Irska nije ispunila svoje obveze u skladu s Direktivom 95/60/EZ2 od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina;

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da je sustav kojim Irska određuje i naplaćuje trošarine na gorivo koje se koristi za punjenje letjelica za privatnu razonodu neusklađen s obvezama koje ona ima na temelju Direktive Vijeća 2003/96/EZ (Direktiva za oporezivanje energenata) i Direktive 95/60/EZ (Direktiva o fiskalnom označivanju).

Kada je riječ o plaćanju trošarina, jasno je da samo vrlo mali broj vlasnika letjelica za privatnu razonodu podnosi zahtjeve za plaćanje pune trošarine. Komisija nadalje smatra da je dopuštanje prodaje označenih goriva za svrhe koje su podvrgnute plaćanju pune trošarine u bitnome neusklađeno s Direktivom o fiskalnom označavanju. Cilj obveze označavanja goriva podvrgnutog smanjenoj trošarini je osiguravanje mogućnosti lakšeg razlikovanja tih goriva od goriva za koje je plaćena puna trošarina. Međutim, učinak nacionalne mjere je takav da u slučaju pronalaska označenog goriva u spremniku letjelice za privatnu razonodu, koji je napunjen gorivom u Irskoj, nije moguće utvrditi na temelju oznake je li za upotrijebljeno gorivo plaćena puna ili smanjena trošarina.

____________

1 (SL 2003., L 283, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.)

2 (SL 1995., L 291, str. 46.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str . 44.)