Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidshof te Antwerpen (Belgie) dne 21. srpna 2017 – Christa Plessers v. PREFACO NV, Belgische Staat

(Věc C-509/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Arbeidshof te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Christa Plessers

Odpůrci: PREFACO NV, Belgische Staat

Předběžná otázka

Je právo volby podnikatele, které upravuje čl. 61 §4 (nyní čl. 61 §3) belgického zákona ze dne 31. ledna 2009 o kontinuitě podniků (zákon WCO), který patří do oddílu 4 kapitoly 4 tohoto zákona a který upravuje „soudní reorganizaci na základě převodu pod dohledem soudu“, slučitelný se směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů1 , zejména s články 3 a 5 této směrnice, v rozsahu, v němž se tato „soudní reorganizace na základě převodu pod dohledem soudu“ uskutečnila s cílem kontinuity celého podniku provozovatele nebo jeho části, resp. jeho činnosti?

____________

1     Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 (Úř, věst, 2001, L 82, s. 16; Zvl. vyd.05/04, s. 98).