Language of document :

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseoni 13. septembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 13. juuli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-65/15: Talanton AE versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-539/17 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (esindaja: dikigoros K. Damis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada täielikult Euroopa Liidu Üldkohtu 13. juuli 2017. aasta otsus kohtuasjas Τ-65/15: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon vs. Euroopa Komisjon;

rahuldada nimetatud äriühingu 6. veebruari 2015. aasta hagi;

jätta komisjoni vastuhagi rahuldamata;

mõista komisjonilt välja hageja kantud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hea usu põhimõtte väär kohaldamine vaidlusaluse lepingu täitmisel – Kehtiva finantsmääruse allhankeid käsitlevate sätete rikkumine.

Üldkohus andis eksliku hinnangu Belgia tsiviilseadustiku artikli 1134 tõlgendamisel seoses hea usu põhimõtte kohaldamisega lepingu täitmisel.

Üldkohus tõlgendas vääralt allhankeid käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 2342/2002 artiklis 130 jj ning poolte sõlmitud raamlepingu nr FP7/2009/1 punktides I.II.2.4 ja II.13.1.

Lepingutingimuse väär tõlgendamine ja kohaldamine ning ilmselge viga tõendite hindamisel – Üldkohus tõlgendas ebaõigesti sõlmitud lepingu II lisa punkti II.22 „Kontroll ja audit“, lükates ekslikult tagasi hageja/apellandi vastavad taotlused.

Tõendite ilmselgelt ekslik hindamine ja põhjenduste puudumine.

Üldkohus on ilmselgelt moonutanud tõendeid, millele hageja tugines ja mille kostja on õigeks võtnud.

____________