Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25 kolovoza 2017. uputio Bundesgerichtshofs (Njemačka) – Spiegel Online GmbH protiv Volker Beck

(predmet C-516/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije i tuženik: Spiegel Online GmbH

Protivnik revizije i tužitelj: Volker Beck

Prethodna pitanja

1.    Je li na temelju odredaba prava Unije o iznimkama ili ograničenjima predmetnih prava iz članka 5. stavka 3. Direktive 2001/29/EZ1 ostavljen u nacionalnom pravu manevarski prostor za prenošenje?

2.    Na koji način treba prilikom određivanja dosega iznimaka ili ograničenja, koja su predviđena u članku 5. stavku 3. Direktive 2001/29/EZ i odnose se na isključivo pravo autora na reproduciranje (članak 2. točka (a) Direktive 2001/29/EZ) i priopćavanje javnosti, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti (članak 3. stavak 1. Direktive 2001/29/EZ) svojih djela, uzeti u obzir temeljna prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

3.    Mogu li temeljna prava u vidu slobode informiranja (članak 11. stavak 1. druga rečenica Povelje Europske unije o temeljnim pravima) ili slobode tiska (članak 11. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima) opravdati iznimke ili ograničenja isključivog prava autora na reproduciranje (članak 2. točka (a) Direktive 2001/29/EZ) i priopćavanje javnosti, uključujući stavljanje na raspolaganje javnosti (članak 3. stavak 1. Direktive 2001/29/EZ) svojih autorskih djela, osim iznimaka ili ograničenja predviđenih u članku 5. stavku 3. Direktive 2001/29/EZ?

4.    Treba li smatrati da stavljanje na raspolaganje javnosti djela zaštićenih autorskim pravom na internetskom portalu novinskog poduzeća nije izvještavanje o tekućim događajima za koje nije potrebno odobrenje u smislu članka 5. stavka 3. točke (c) drugog slučaja Direktive 2001/29/EZ, s obzirom na to da je tom poduzeću bilo moguće i izvedivo dobiti pristanak autora prije stavljanja njegovih djela na raspolaganje javnosti?

5.    Može li se smatrati da nije riječ o objavljivanju u svrhu doslovnog navođenja u smislu članka 5. stavka 3. točke (d) Direktive 2001/29/EZ ako doslovno navedena pisana djela ili njihovi dijelovi nisu neodvojivo uneseni u novi tekst – primjerice umetanjem ili stavljanjem bilješke – nego su putem poveznice stavljeni na raspolaganje javnosti na internetu u obliku PDF datoteka koje se mogu preuzeti samostalno u odnosu na novi tekst?

6.    Treba li prilikom utvrđivanja kada je djelo u smislu članka 5. stavka 3. točke (d) Direktive 2001/29/EZ već zakonito stavljeno na raspolaganje javnosti uzeti u obzir je li to djelo u svojem konkretnom obliku već prije objavljeno uz pristanak autora?

____________

1     Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL 2001, L 167, str. 10., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.