Language of document :

Žalba koju je 3. ožujka 2017. podnijela Kraljevina Španjolska protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u predmetu T-808/14, Španjolska protiv Komisije

(predmet C-114/17 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 15. prosinca 2016. u predmetu T-808/14, Kraljevina Španjolska/Europska komisija;

poništi Odluku Komisije od 1. listopada 2014. o državnoj potpori SA.27408 ((C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)) koju je Kraljevina Španjolska dodijelila radi uvođenja zemaljske digitalne televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima Kastilja-La Manche;

naloži drugoj stranci u postupku snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pogreška koja se tiče prava u pogledu tumačenja članka 1. pobijane odluke, prije njezine izmjene, i u pogledu načela dobre uprave i pravne sigurnosti, u dijelu u kojem je odlučeno da se taj članak također odnosio na nabavu opreme i da nije podrazumijevao nikakvu novu obvezu za Kraljevinu Španjolsku.

Pogreška koja se tiče prava koja se odnosi na kontrolu država članica definicije i provedbe usluge od općeg gospodarskog interesa, u odnosu na i prvi i četvrti kriterij utvrđen u presudi Altmark Trans i Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Pogreška koja se tiče prava u vezi sa sudskim nadzorom spojivosti potpore, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a, u dijelu u kojem se zaključuje da je sporna mjera nespojiva s unutarnjim tržištem zbog nepoštovanja načela tehnološke neutralnosti.

____________