Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-808/14. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2016. december 15-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2017. március 3-án benyújtott fellebbezés

(C-114/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselő: M. J. García-Valdecasas Dorrego, meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-808/14. sz., Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2016. december 15-én hozott ítéletét;

a Bíróság semmisítse meg a Spanyol Királyság által a digitális földfelszíni televíziózásnak a Kasztília-La Mancha távoli és kevésbé urbanizált területein történő kiépítésére odaítélt SA.27408 (C 24/2010, korábbi NN 37/2010, korábbi CP 19/2009) állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei bizottsági határozatot;

a Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A vitatott határozat – módosítás előtti – 1. cikkének értelmezésével, valamint a megfelelő ügyintézés elvével és a jogbiztonság elvével kapcsolatos téves jogalkalmazás, mivel a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy e cikk a berendezések rendelkezésre bocsátására is vonatkozik, és nem jelent semmilyen új kötelezettséget a Spanyol Királyság számára.

A tagállamoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások meghatározása és alkalmazása során való ellenőrzésével kapcsolatban mind az Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletben (C-280/00, EU:C:2003:415) megállapított első kritériumot, mind pedig a negyedik kritériumot illetően elkövetett téves jogalkalmazás.

A támogatásnak az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti összeegyeztethetőségének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban elkövetett téves jogalkalmazás, mivel a Törvényszék megállapította, hogy a vitatott intézkedés összeegyeztethetetlen a belső piaccal, mivel nem tartja tiszteletben a technológiai semlegesség elvét.

____________