Language of document :

Recurs introdus la 3 martie 2017 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 15 decembrie 2016 în cauza T-808/14, Spania/Comisia

(Cauza C-114/17 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Regatul Spaniei (reprezentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Anularea Hotărârii Tribunalului din 15 decembrie 2016, pronunțată în cauza T-808/14, Regatul Spaniei/Comisia Europeană;

anularea Deciziei Comisiei din 1 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA 27408 (C 24/2010, ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) acordat de Regatul Spaniei pentru dezvoltarea televiziunii digitale terestre în zone izolate și mai puțin urbanizate din Castilla La Mancha;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Eroare de drept cu privire la interpretarea articolului 1 din decizia atacată, înainte de modificarea acestuia, și cu privire la principiile bunei administrări și securității juridice, în măsura în care Tribunalul a apreciat că acest articol viza și furnizarea de echipamente și că nu presupunea nicio obligație nouă pentru Regatul Spaniei.

Eroare de drept cu privire la controlul statelor membre referitor la definirea și la aplicarea unui serviciu de interes economic general, atât în ceea ce privește primul criteriu, cât și în ceea ce privește cel de al patrulea criteriu din Hotărârea Altmark Trans și Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Eroare de drept cu privire la controlul jurisdicțional al compatibilității ajutorului, conform articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE, în măsura în care Tribunalul concluzionează că măsura în litigiu este incompatibilă cu piața internă, ca urmare a nerespectării principiului neutralității tehnologice.

____________