Language of document :

Kanne 10.3.2017 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(Asia C-130/17)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Wils ja I. Zalogin)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, ettei Bulgarian tasavalta ole noudattanut jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisissä eritelmissä tarkoitetusta varmennepolitiikasta tehdyn komission päätöksen K(2008) 8657 muuttamisesta 5.10.2009 tehdyn komission päätöksen K(2009) 7476 ja kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien oleskelulupien yhtenäiseen kaavaan sovellettavista teknisistä eritelmistä tehdyn komission päätöksen K(2002) 3069 muuttamisesta 4.8.2011 annetun komission päätöksen K(2011) 5478 mukaista velvollisuuttaan perustaa keskitetty asiointipiste henkilötodistusten biometrisiin tietoihin pääsyyn tarvittavien elektronisten varmenteiden vaihtamiseksi

Bulgarian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Bulgarian tasavalta ei ole perustanut keskitettyä asiointipistettä henkilötodistusten biometrisiin tietoihin pääsyyn tarvittavien elektronisten varmenteiden vaihtamiseksi, joten se ei ole noudattanut edellä mainittujen komission päätösten mukaisia velvoitteitaan.

____________