Language of document :

Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(predmet C-130/17)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Wils i I. Zalogin)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Bugarska povrijedila svoju obvezu uspostave jedne jedinstvene kontaktne točke za razmjenu elektroničkih certifikata za pristup biometrijskim podacima u identifikacijskim ispravama u skladu s Odlukom Komisije C(2009) 7476 od 5. listopada 2009. o izmjeni Odluke Komisije C(2008) 8657 o pravilima o certifikatima u skladu s tehničkim specifikacijama u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice i u skladu s Odlukom Komisije C(2011) 5478 od 4. kolovoza 2011. o izmjeni Odluke Komisije C(2002) 3069 o utvrđivanju tehničkih specifikacija za jedinstveni obrazac boravišne dozvole za državljane trećih zemalja;

naloži Republici Bugarskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti    

Republika Bugarska nije osigurala uspostavu jedne jedinstvene kontaktne točke za razmjenu elektroničkih certifikata za pristup biometrijskim podacima u identifikacijskim ispravama i time je povrijedila svoje obveze iz gore navedenih dviju odluka Komisije.

____________