Language of document :

2017. március 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-130/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Wils és I. Zalogin)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság nem tett eleget a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki előírásai szerinti hitelesítési rend meghatározásáról szóló C(2008) 8657 végleges bizottsági határozat módosításáról szóló, 2009. október 5-i C(2009) 7476 végleges bizottsági határozatból és a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumára vonatkozó műszaki előírások megállapításáról szóló C(2002) 3069 bizottsági határozat módosításáról szóló, 2011. augusztus 4-i C(2011) 5478 végleges bizottsági határozatból eredő, az úti okmányok biometrikus elemeihez való hozzáférést biztosító hitelesítési tanúsítványok kicserélése céljából egy egyedüli kapcsolattartó pont létrehozására kiterjedő kötelezettségének;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bolgár Köztársaság nem gondoskodott az úti okmányok biometrikus elemeihez való hozzáférést biztosító hitelesítési tanúsítványok kicserélése céljából egy egyedüli kapcsolattartó pont létrehozásáról, és ezáltal nem teljesítette a fent hivatkozott bizottsági határozatokból eredő kötelezettségeit.

____________