Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2017 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-130/17)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Wils in I. Zalogin)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Bolgarija ni izpolnila obveznosti vzpostavitve nacionalne točke „vse na enem mestu“ za izmenjavo digitalnih potrdil za dostop do biometričnih podatkov iz osebnih dokumentov na podlagi Odločbe Komisije C(2009) 7476 z dne 5. oktobra 2009 o spremembi Odločbe Komisije (C(2008) 8657 konč.) o določitvi politike za digitalna potrdila v skladu s tehničnimi zahtevami glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice in na podlagi Sklepa Komisije C(2011) 5478 z dne 4. avgusta 2011 o spremembi Odločbe Komisije C(2002) 3069 o tehničnih zahtevah glede enotne oblike dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav;

Republiki Bolgariji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Bolgarija ni vzpostavila nacionalne točke „vse na enem mestu“ za izmenjavo digitalnih potrdil za dostop do biometričnih podatkov iz osebnih dokumentov in tako ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi zgoraj navedene odločbe in sklepa Komisije.

____________