Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Monomeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 7. března 2017 – OL v. PQ

(Věc C-111/17)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Monomeles Protodikeio Athinon (Řecko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: OL

Odpůrkyně: PQ

Předběžná otázka

Jak je třeba vykládat pojem „obvyklé bydliště“ ve smyslu čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/20031 „o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti“ v případě kojence, který se náhodou nebo v důsledku vyšší moci narodil na jiném místě, než které jeho rodiče, kteří k němu mají společně rodičovskou zodpovědnost, zamýšleli jako místo jeho obvyklého bydliště, a který byl od té doby protiprávně zadržován jedním z jeho rodičů ve státě, kde se narodil, nebo který byl přemístěn do třetího státu[?] Konkrétně, je fyzická přítomnost ve všech případech nezbytná a zjevná podmínka pro určení obvyklého bydliště osoby a zejména novorozence?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 338, s. 1.