Language of document :

A Monomeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2017. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – O.L. kontra P.Q.

(C-111/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperes: O.L.

Alperes: P.Q.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Hogyan kell értelmezni „a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló” 2201/2003/EK rendelet1 11. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „szokásos tartózkodási hely” fogalmát az olyan csecsemő esetében, aki előre nem látható körülmények vagy vis maior folytán attól a helytől eltérő helyen született, amelyet a szülői felelősséget felette együttesen gyakoroló szülők szokásos tartózkodási helyként határoztak meg számára, és akit azóta az egyik szülő jogellenesen visszatartott abban az országban, ahol született, illetve akit harmadik országba vittek el? Pontosabban a fizikai jelenlét valamennyi esetben szükséges és nyilvánvaló előfeltétele-e valamely személy, különösen egy újszülött szokásos tartózkodási helye megállapításának?

____________

1 HL 2003. L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.