Language of document :

2017 m. kovo 7 d. Monomeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje O. L. / P. Q.

(Byla C-111/17)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Athinon (Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: O. L.

Atsakovė: P. Q.

Prejudicinis klausimas

Kaip turi būti aiškinama sąvoka „nuolatinė gyvenamoji vieta“, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/20031 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo 11 straipsnio 1 dalį, tuo atveju, kai naujagimis dėl nenumatytų ar nenugalimos jėgos aplinkybių gimė kitoje vietoje nei vieta, kurią jo tėvai, kartu turintys tėvų pareigas vaikui, numatė kaip jo nuolatinę gyvenamąją vietą, ir nuo to laiko vienas iš tėvų jį neteisėtai laiko jo gimimo valstybėje arba jis buvo išvežtas į trečiąją valstybę? Kalbant konkrečiai, ar fizinis buvimas visais atvejais yra būtina ir aiški sąlyga siekiant nustatyti asmens, ypač naujagimio, nuolatinę gyvenamąją vietą?

____________

1 OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243.