Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 8.3.2017 – Teva UK Limited, Accord Healthcare Limited, Lupin Limited, Lupin Europe Limited ja Generics (UK) Limited (joka toimii toiminimellä Mylan) v. Gilead Sciences Inc.

(Asia C-121/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Teva UK Limited, Accord Healthcare Limited, Lupin Limited, Lupin Europe Limited ja Generics (UK) Limited (joka toimii toiminimellä Mylan)

Vastaaja: Gilead Sciences Inc.

Ennakkoratkaisukysymys

Mitä perusteita on sovellettava sen ratkaisemiseksi, suojaako tuotetta voimassa oleva peruspatentti asetuksen N:o 469/20091 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

____________

1 Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL 2009, L 152, s. 1).