Language of document :

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) (kereskedelmi neve: Mylan) kontra Gilead Sciences Inc.

(C-121/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) (kereskedelmi neve: Mylan)

Alperes: Gilead Sciences Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Milyen szempontok alapján lehet eldönteni, hogy „a termék hatályos alapszabadalom oltalma alatt áll” a 469/2009 rendelet1 3. cikkének a) pontja értelmében?

____________

1 A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.).