Language of document :

A Court of Appeal (Írország) által 2017. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – David Smith kontra Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(C-122/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperes: David Smith

Alperesek: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben:

i.    a nemzeti jog releváns rendelkezései a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból való kizárást írnak elő azon személyek tekintetében, akik számára valamely gépi meghajtású járműben nem biztosítottak rögzített utasülést,

ii.    A releváns biztosítási kötvény előírja, hogy a biztosítási fedezet azokra az utasokra korlátozódik, akik rögzített utasülésben utaznak, és ez a biztosítási kötvény a baleset időpontjában a nemzeti jog szempontjából jóváhagyott biztosítási kötvénynek minősült,

iii.    az ilyen kizárást előíró releváns nemzeti rendelkezéseket a Bíróság egy korábbi döntésében (C-356/05. sz., Farrel kontra Whitty ítélet) már az uniós joggal ellentétesnek ítélte, és ennek megfelelően előírta az alkalmazásának mellőzését, valamint

iv.    a nemzeti rendelkezés megfogalmazása nem teszi lehetővé az uniós jogi követelményeknek megfelelő értelmezést,

akkor egy magánszemélyek és egy magánjogi biztosítótársaság közötti, 1999-ben történt olyan gépjárműbalesetre vonatkozó jogvitában, amelyben egy utas, aki nem rögzített utasülésben utazott, súlyosan megsérült, ha a nemzeti bíróság a felek beleegyezése mellett alperesként egyesítette a magánjogi biztosítótársaságot és az államot, a nemzeti bíróság, amikor a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek alkalmazását mellőzi, köteles-e a gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényben szereplő kizárási záradék alkalmazását is mellőzni vagy más módon megakadályozni, hogy a biztosító az akkor hatályban lévő kizárási záradékra hivatkozzon, annak érdekében, hogy a biztosított sértett az említett biztosítási kötvény alapján közvetlenül a biztosítótársasággal szemben érvényesíthesse kárigényét? Másodlagosan, ez a végeredmény lényegében az irányelvnek az uniós jog által tiltott horizontális közvetlen hatályának egy formáját jelentené-e egy magánszemély viszonylatában?

____________