Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Irlanda) la 9 martie 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Cauza C-122/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal

Părțile din procedura principală

Reclamant: David Smith

Pârâți: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Întrebările preliminare

În cazul în care:

dispozițiile relevante ale dreptului național prevăd o excludere pentru asigurarea auto obligatorie în ceea ce privește persoanele pentru care nu au fost furnizate scaune fixe într-un vehicul cu propulsie mecanică,

polița de asigurare relevantă prevede limitarea acoperirii la pasagerii care călătoresc pe scaune fixe, iar această poliță a fost de fapt o poliță de asigurare aprobată în sensul dreptului național la momentul accidentului,

dispozițiile naționale relevante care prevăd o astfel de excludere de la acoperire au fost deja considerate ca fiind contrare dreptului Uniunii într-o decizie anterioară a Curții (Hotărârea din 19 aprilie 2007, Farrell, C-356/05, EU:C:2007:229) și, prin urmare, s-a solicitat neaplicarea acestora, şi

modul de redactare a dispoziţiilor naţionale este de o asemenea natură încât nu permite o interpretare în conformitate cu cerinţele dreptului Uniunii,

atunci, în litigiul dintre particulari şi o societate de asigurări privată cu privire la un accident auto soldat cu vătămarea gravă, în anul 1999, a unui pasager care nu călătorea pe un scaun fix, atunci când, cu acordul părţilor, instanţa naţională a decis ca societatea de asigurări privată și statul să aibă, împreună, calitatea de pârâți, acesta este, de asemenea, obligată, atunci când decide neaplicarea dispoziţiilor relevante de drept intern, să înlăture şi să nu aplice clauza de excludere sau să împiedice în alt fel un asigurător să invoce clauza de excludere cuprinsă în poliţa de asigurare auto care era în vigoare la momentul respectiv, astfel încât victima vătămată să poată apoi solicita despăgubiri direct de la societatea de asigurare în temeiul acelei polițe? Cu titlu subsidiar, un astfel de rezultat reprezintă, în esență, o formă de efect direct orizontal al unei directive asupra unui particular într-o manieră interzisă de dreptul Uniunii?

____________