Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 9. marca 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Zadeva C-122/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji: David Smith

Toženi stranki na prvi stopnji: Patrick Meade in Philip Meade

Pritožnik/tretja tožena stranka na prvi stopnji: FBD Insurance plc

Nasprotna stranka/četrta tožena stranka na prvi stopnji: Irska in Attorney General

Vprašanji za predhodno odločanje

Če:

upoštevne določbe nacionalnega prava določajo izključitev obveznega avtomobilskega zavarovanja za osebe, za katere v vozilih na mehanski pogon niso zagotovljeni fiksni sedeži,

upoštevna zavarovalna polica določa, da je kritje omejeno na potnike, ki potujejo na fiksnih sedežih, in je bila ob nesreči ta polica dejansko veljavna za namene nacionalnega prava,

je Sodišče v prejšnji odločbi (zadeva C-356/05, Farrell/Whitty) že presodilo, da so upoštevne nacionalne določbe, ki določajo tako izključitev iz kritja, v nasprotju s pravom Unije in se zato ne smejo uporabljati, in

besedilo nacionalnih določb ne omogoča razlage v skladu z zahtevami prava Unije,

ali mora nacionalno sodišče v sporu med zasebnimi subjekti in zasebno zavarovalnico v zvezi z avtomobilsko nesrečo leta 1999, v kateri je bil hudo poškodovan potnik, ki se ni prevažal na fiksnem sedežu, v katerem sta se s soglasjem strank zasebni zavarovalnici pridružila nacionalno sodišče in država kot toženi stranki […] [ni prevedeno], kadar ne uporabi upoštevnih določb nacionalnega prava, opustiti tudi uporabo določbe o izključitvi ali drugače preprečiti zavarovalnici, da bi se opirala […] [ni prevedeno] […] [ni prevedeno] na takrat veljavno klavzulo o izključitvi v polici o avtomobilskem zavarovanju, tako da bi lahko oškodovanec na podlagi navedene police nato neposredno izterjal odškodnino od zavarovalnice? Podredno, ali bi to v bistvu pomenilo ustvarjanje neposrednega horizontalnega učinka Direktive proti zasebnemu subjektu na način, ki ga pravo Unije prepoveduje?

____________