Language of document :

2017 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. sausio 10 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-577/14, Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne / Europos Sąjunga

(Byla C-138/17 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, atstovaujamo J. Inghelram ir Á. M. Almendros Manzano

Kitos proceso šalys: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

–    Panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą.

Atmesti kaip nepagrįstą Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne pirmojoje instancijoje pateiktą prašymą dėl 187 571 EUR sumos už nuostolius, kuriuos jos tariamai patyrė dėl papildomų banko garantijos mokėjimų pasibaigus protingam terminui, priteisimo.

Priteisti iš Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis pagrindas susijęs su teisės klaida, padaryta aiškinant priežastinio ryšio sąvoką, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimas buvo pagrindinė tariamos turtinės žalos, kurią sudaro su banko garantija susijusios išlaidos, priežastis, nors pagal suformuotą jurisprudenciją pačios įmonės pasirinkimas nemokėti baudos, kol vyksta procesas Sąjungos teisme, yra pagrindinė tokių išlaidų priežastis.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaida, padaryta aiškinant žalos sąvoką, nes Bendrasis Teismas tariamai turtinei žalai, susijusiai su banko garantijos išlaidų mokėjimu, netaikė tos pačios sąlygos kaip tariamai turtinei žalai, susijusiai su palūkanų nuo baudos sumos mokėjimu, t. y. ieškovės pirmojoje instancijoje turėjo įrodyti, kad finansinė našta, susijusi palūkanų nuo baudos sumos mokėjimu, buvo didesnė už naudą, kurią jos galėjo gauti nemokėdamos baudos.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaida nustatant laikotarpį, per kurį susidarė tariama turtinė žala, taip pat su motyvų nepateikimu, nes Bendrasis Teismas nenurodydamas motyvų nusprendė, kad laikotarpis, per kurį susidarė tariama turtinė žala, kurią sudaro su banko garantija susijusios išlaidos, gali skirtis nuo laikotarpio, kuriuo jis nustatė neteisėto elgesio, kuris tariamai sukėlė šią žalą, egzistavimą.

____________