Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Cauza C‑268/13

Elena Petru

împotriva

Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu
și a

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

(cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu)

„Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf – Asigurări sociale de sănătate – Tratament spitalicesc acordat în alt stat membru – Refuzul de a elibera o autorizație prealabilă – Lipsa medicamentelor și a materialelor medicale de primă necesitate”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 octombrie 2014

1.        Întrebări preliminare – Admisibilitate – Condiții – Întrebări care au legătură cu realitatea obiectului litigiului – Cerere care oferă Curții suficiente precizări privind contextul factual și normativ

(art. 267 TFUE)

2.        Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Asigurare de sănătate – Prestații în natură acordate în alt stat membru – Obligația autorității competente de a elibera o autorizație prealabilă – Condiții – Tratament care nu poate fi acordat în timp util în statul membru de reședință din cauza lipsei medicamentelor și a materialelor medicale de primă necesitate – Imposibilitate care trebuie apreciată la nivelul ansamblului spitalelor din acest stat membru și în raport cu intervalul de timp în care tratamentul poate fi obținut

[Regulamentul nr. 1408/71 al Consiliului, art. 22 alin. (2) al doilea paragraf]

1.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 23 și 25-27)

2.        Articolul 22 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1408/71, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul nr. 118/97, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 592/2008, trebuie interpretat în sensul că autorizația solicitată conform alineatului (1) litera (c) punctul (i) al aceluiași articol nu poate fi refuzată atunci când tratamentul spitalicesc în cauză nu poate fi acordat în timp util în statul membru de reședință al asiguratului social din cauza lipsei medicamentelor și a materialelor medicale de primă necesitate. Această imposibilitate trebuie apreciată la nivelul ansamblului spitalelor din acest stat membru apte să acorde tratamentul respectiv și în raport cu intervalul de timp în care acesta din urmă poate fi obținut în timp util.

(a se vedea punctul 36 și dispozitivul)