Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra L. W. Geelen

(C-568/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Staatssecretaris van Financiën

Ellenérdekű fél: L. W. Geelen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a)    Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv1 9. cikke (2) bekezdése c) pontjának első francia bekezdését, illetve a 2006. évi héairányelv2 (2010. január 1-jéig hatályos változata) 52. cikkének a) pontját, hogy azok hatálya alá tartozik a díj ellenében történő, interaktív, erotikus, élő webkamerás előadások szolgáltatása?

b)    Amennyiben az 1.a. kérdésre a válasz igenlő, úgy kell-e értelmezni a „hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítették” mondatrészt a hatodik irányelv 9. cikke (2) bekezdésének c) pontjában, illetve a 2006. évi héairányelv 52. cikkének elején, hogy az a hely irányadó, ahol a modellek a webkamera előtt fellépnek, vagy az, ahol a látogatók a képeket megtekintik, vagy más hely is szóba jön még?

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv 9. cikke (2) bekezdése e) pontjának tizenkettedik francia bekezdését, illetve a 2006. évi héairányelv (2010. január 1-jéig hatályos változata) 56. cikke (1) bekezdésének k) pontját, összefüggésben a 2005. évi héarendelet3 11. cikkével, hogy a díj ellenében történő, interaktív, erotikus, élő webkamerás előadások szolgáltatása „elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak” tekinthető?

Miként kell a szolgáltatás teljesítési helyét meghatározni, amennyiben az 1.a. és a 2. kérdésre a válasz egyaránt igenlő, és a szolgáltatás teljesítési helyének meghatározása a vonatkozó irányelvi előírások alapján eltérő eredményekre vezet?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).

2 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).

3 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2005. október 17-i 1777/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 288., 1. o.).