Language of document :

2017 m. rugsėjo 27 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën / L. W. Geelen

(Byla C-568/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Staatssecretaris van Financiën

Kita kasacinio proceso šalis: L. W. Geelen

Prejudiciniai klausimai

1.a.    Ar Šeštosios direktyvos1 9 straipsnio 2 dalies c punkto pirmą įtrauką arba 2006 m. PVM direktyvos2 52 straipsnio a punktą (iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija) reikia aiškinti taip, kad į jų taikymo sritį patenka ir atlygintinas interaktyvių erotinių sesijų teikimas realiu laiku naudojant internetinę vaizdo kamerą?

1.b.    Jeigu į 1.a klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tuomet Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies c punkto arba 2006 m. PVM direktyvos 52 straipsnio pirmo sakinio formuluotę „vieta, kur tos paslaugos yra fiziškai atliekamos“ reikia aiškinti taip, kad reikšminga vieta, kurioje modeliai pasirodo prieš internetinę vaizdo kamerą, arba taip, kad reikšminga vieta, kurioje lankytojai žiūri vaizdus, ar turi būti atsižvelgiama į kitą vietą?

2.    Ar Šeštosios direktyvos 9 straipsnio 2 dalies e punkto dvyliktą įtrauką arba 2006 m. PVM direktyvos 56 straipsnio 1 dalies k punktą (iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija), siejamą su 2005 m. PVM reglamento3 11 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad atlygintinas interaktyvių erotinių sesijų teikimas realiu laiku naudojant internetinę vaizdo kamerą gali būti laikomas „elektroniniu būdu teikiama paslauga“?

3.    Jeigu į 1.a ir 2 klausimus būtų atsakyta teigiamai ir jeigu paslaugos teikimo vietos nustatymo pagal taikytinas direktyvos nuostatas rezultatai būtų skirtingi, kaip tuomet turi būti nustatoma paslaugų teikimo vieta?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

2 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).

3 2005 m. spalio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1777/2005, nustatantis Direktyvos 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos įgyvendinimo priemones (OL L 288, 2005, p. 1).