Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supremo Tribunal Administrativo (Πορτογαλία) στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 – Associação Peço a Palavra κ.λπ. κατά Conselho de Ministros

(Υπόθεση C-563/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Supremo Tribunal Administrativo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz και Maria João Galhardas Fitas

Καθού: Conselho de Ministros

Λοιποί διάδικοι: PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA και TAP, SGPS,SA

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως στα άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ και στις κατοχυρωμένες σε αυτά αρχές, το γεγονός ότι στα έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία έμμεσης επανιδιωτικοποιήσεως του εταιρικού κεφαλαίου μιας εταιρείας δημοσίου κεφαλαίου με αντικείμενο τις αερομεταφορές περιλαμβάνεται η απαίτηση περί διατηρήσεως της έδρας και της πραγματικής διοικήσεως της εταιρείας στο κράτος μέλος στο οποίο συνεστήθη ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών αγοράς από τους πιθανούς επενδυτές καθώς και μεταξύ των προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναθέσεως της συμβάσεως;

2)    Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, και, ιδίως στα άρθρα 56 και 57 ΣΛΕΕ, καθώς και στις κατοχυρωμένες σε αυτά αρχές, καθώς και στις αρχές της απαγορεύσεως των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, το γεγονός ότι στα έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία έμμεσης επανιδιωτικοποιήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται η απαίτηση περί τηρήσεως των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας εκ μέρους της αποκτούσας οντότητας ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών αγοράς από τους πιθανούς επενδυτές καθώς και μεταξύ των προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναθέσεως της συμβάσεως;

3)    Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, και, ιδίως στα άρθρα 56 και 57 ΣΛΕΕ, καθώς και στις κατοχυρωμένες σε αυτά αρχές, το γεγονός ότι στα έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία έμμεσης επανιδιωτικοποιήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται η απαίτηση περί συντηρήσεως και αναπτύξεως του υφιστάμενου εθνικού αεροπορικού κόμβου (hub) εκ μέρους της αποκτούσας οντότητας ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών αγοράς από τους πιθανούς επενδυτές καθώς και μεταξύ των προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναθέσεως της συμβάσεως;

4)    Λαμβανομένου υπόψη της δραστηριότητας που αναπτύσσει η εν λόγω εταιρεία και του γεγονότος ότι η μεταβίβαση του εταιρικού της κεφαλαίου αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας επανιδιωτικοποιήσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν λόγω δραστηριότητα συνιστά υπηρεσία στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς που υπόκειται στις ρυθμίσεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ εάν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄ της εν λόγω οδηγίας, σχετικά με τις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών; Στην περίπτωση αυτή, υπόκειται ομοίως η εν λόγω διαδικασία επανιδιωτικοποίησης στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας;

5)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα, αντιβαίνει στα άρθρα 16 και 17 της ανωτέρω οδηγίας το γεγονός ότι στα έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία έμμεσης επανιδιωτικοποιήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται η απαίτηση περί τηρήσεως των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας εκ μέρους της αποκτούσας οντότητας ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών αγοράς από τους πιθανούς επενδυτές καθώς και μεταξύ των προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναθέσεως της συμβάσεως;

6)    Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τέταρτο ερώτημα, αντιβαίνει στα άρθρα 16 και 17 της εν λόγω οδηγίας το γεγονός ότι στα έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία έμμεσης επανιδιωτικοποιήσεως του κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται η απαίτηση περί συντηρήσεως και αναπτύξεως του υφιστάμενου εθνικού αεροπορικού κόμβου (hub) εκ μέρους της αποκτούσας οντότητας ως κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών αγοράς από τους πιθανούς επενδυτές καθώς και μεταξύ των προτάσεων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναθέσεως της συμβάσεως;

____________