Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 25. septembra 2017 – Associação Peço a Palavra in drugi/Conselho de Ministros

(Zadeva C-563/17)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz y Maria João Galhardas Fitas

Tožena stranka: Conselho de Ministros

Druga stranka: PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu s pravom Unije, zlasti s členoma 49 in 54 PDEU in z načeli iz teh členov, dopustno, da se v okviru postopka posredne ponovne privatizacije kapitala družbe v državni lasti, ki opravlja dejavnost letalskega prevoza, v dokumente, ki določajo pravila navedenega postopka, kot merilo pri izbiri namer potencialnih vlagateljev za nakup in pri izbiri ponudb, ki so predmet naročila, vključi zahtevo glede ohranitve sedeža in dejanske uprave navedene družbe v državi članici, v kateri je bila ta družba ustanovljena?

2.    Ali je v skladu s pravom Unije, zlasti s členoma 56 in 57 PDEU in z načeli iz teh členov ter z načeli prepovedi diskriminacije, sorazmernosti in nujnosti, dopustno, da se v okviru postopka posredne ponovne privatizacije kapitala te družbe v dokumente, ki določajo pravila navedenega postopka, kot merilo pri izbiri namer potencialnih vlagateljev za nakup in pri izbiri ponudb, ki so predmet naročila, vključi zahtevo, v skladu s katero mora kupec izpolnjevati obveznosti javne službe?

3.    Ali je v skladu s pravom Unije, zlasti s členoma 56 in 57 PDEU in z načeli iz teh členov, dopustno, da se v okviru postopka posredne ponovne privatizacije kapitala te družbe v dokumente, ki določajo pravila navedenega postopka, kot merilo pri izbiri namer potencialnih vlagateljev za nakup in pri izbiri ponudb, ki so predmet naročila, vključi zahtevo, v skladu s katero mora kupec ohraniti in razvijati sedanje nacionalno letalsko vozlišče?

4.    Ali je ob upoštevanju dejavnosti, ki jo opravlja ta družba, katere odsvojitev kapitala je predmet postopka ponovne privatizacije, treba šteti, da je ta dejavnost storitev na notranjem trgu, za katero veljajo določbe Direktive 2006/123/ES1 , ob upoštevanju izjeme, določene v členu 2(2)(d) navedene direktive, ki se nanaša na storitve na področju prevoza, in ali tako tudi za ta postopek velja navedena direktiva?

5.    Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen, ali je v skladu z določbami členov 16 in 17 navedene direktive dopustno, da se v okviru postopka posredne ponovne privatizacije kapitala te družbe v dokumente, ki določajo pravila navedenega postopka, kot merilo pri izbiri namer potencialnih vlagateljev za nakup in pri izbiri ponudb, ki so predmet naročila, vključi zahtevo, v skladu s katero mora kupec izpolnjevati obveznosti javne službe?

6.    Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen, ali je v skladu z določbami členov 16 in 17 navedene direktive dopustno, da se v okviru postopka posredne ponovne privatizacije kapitala te družbe v dokumente, ki določajo pravila navedenega postopka, kot merilo pri izbiri namer potencialnih vlagateljev za nakup in pri izbiri ponudb, ki so predmet naročila, vključi zahtevo, v skladu s katero mora kupec ohraniti in razvijati sedanje nacionalno letalsko vozlišče?

____________

1 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL, L 376, str. 36).