Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2017. uputio Vestre Landsret (Danska) – Skatteministeriet protiv Baby Dan A/S

(predmet C-592/17)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Vestre Landsret

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteministeriet

Tuženik: Baby Dan A/S

Prethodna pitanja

Treba li vretena s opisanim posebnim karakteristikama smatrati dijelom sigurnosne ograde za djecu?

–    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, da vretena treba smatrati dijelom sigurnosne ograde za djecu, treba li ih tada razvrstati u tarifni podbroj 9403 90 10 KN-a ili tarifne brojeve 7326 i 4421 KN-a?

–    U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, da vretena ne treba smatrati dijelom sigurnosne ograde za djecu, treba li ih tada razvrstati u tarifni podbroj 7318 15 90 KN-a ili tarifni podbroj 7318 19 00 KN-a?

Ako vretena s opisanim posebnim karakteristikama treba razvrstati u tarifni podbroj 7318 15 90 KN-a, od Suda se traži prethodna odluka o sljedećem pitanju:

–    Je li Uredba Vijeća (EZ) br. 91/2009 od 26. siječnja 2009. 1 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine nevaljana zbog činjenice da su se Komisija i Vijeće – prema mišljenju Žalbenog tijela WTO-a – temeljili na postupku koji je povezao definiciju industrije Unije s voljnošću proizvođača iz EU-a da sudjeluju u uzorku i da se u odnosu na njih provede inspekcija, što je kao posljedicu imalo postupak samoodabira u industriji, koji je doveo do značajnog rizika od iskrivljavanja ispitnog postupka i rezultata?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 91/2009 od 26. siječnja 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2009. L 29, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 82., str. 72.).