Language of document :

A Vestre Landsret (Dánia) által 2017. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S

(C-592/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Vestre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteministeriet

Alperes: Baby Dan A/S

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

–    A bemutatott sajátosságokkal rendelkező merevítőket a gyermekbiztonsági rács részének kell-e tekinteni?

–    Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, vagyis a merevítőket a gyermekbiztonsági rácsok részének kell tekinteni, a merevítőket a KN 9403 90 10 vagy a KN 7326 és 4421 vámtarifaszáma alá kell-e besorolni?

–    Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, vagyis a merevítőket nem lehet a gyermekbiztonsági rácsok részének tekinteni, a merevítőket a KN 7318 15 90 vagy a KN 7318 19 00 vámtarifaszáma alá kell-e besorolni?

Amennyiben a bemutatott sajátosságokkal rendelkező merevítőket a KN 7318 15 90 vámtarifaszáma alá kell besorolni, kérjük, hogy az EU Bíróság előzetes döntéshozatal iránti eljárásban válaszoljon az alábbi kérdésre:

–    Érvénytelen-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet1 , figyelemmel arra a tényre, hogy a Bizottság és a Tanács — a WTO fellebbviteli testületének véleménye alapján — olyan eljárást alkalmazott, amely az uniós ipar meghatározását attól tette függővé, hogy az uniós gyártó részt akart-e venni a mintában és az ellenőrzésben, amely az iparban egy olyan önkiválasztási eljárást indított el, amely a vizsgálat és az eredmény jelentős torzulásának kockázatát idézte elő?

____________

1 A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 29., 1. o.).