Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. listopada 2015. uputio Rechtbank Midden-Nederland (Nizozemska) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, koji djeluje i pod nazivom Filmspeler

(Predmet C-527/15)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rehtbank Midden-Nederland

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stichting BreinTuženik: Jack Frederik Wullems, koji djeluje i pod nazivom FilmspelerPrethodna pitanjaTreba li članak 3. stavak 1. Direktive o autorskom pravu tumačiti na način da se „priopćavanjem javnosti“ u smislu te odredbe smatra kada određ

tranke glavnog postupkaTužitelj: Stichting BreinTuženik: Jack Freder

ik Wullems, koji d

jeluje i pod nazivom FilmspelerPrethodna pitanjaTreba li članak 3. stavak 1. Direktive o autorskom pravu tumačiti na način da se „priopćavanjem javnosti“ u smislu te odredbe smatra kada određena osoba prodaje proizvod (media player), u koji je ta osoba instalirala add-on programe koji sadrže poveznice na internetske stranice, na kojima su neposredno dostupna autorski zaštićena djela poput filmova, serija i emisija

uživo bez pristanka nositelja aut

orskog prava? Postoji li s time u vezi razlika,–     ako djela zaštićena autorskim pravom prethodno još uopće nisu ili su samo putem pretplate uz prista

nak nositelja prava bila objavljena na internetu?–    ako su add-on programi – koji sadrže poveznice na internetske stranice na kojima su autorski zaštićena djela bez pristanka autora učinjena neposredno dostupnim – slobodno dostupni te i

h korisnici sami mogu instalirati u media player?–     ako su internetske stranice i time – bez pristanka nositelja prava – i autorski zaštićena djela na njima dostupni javnosti i bez media playera?Treba li članak 5. Direktive o autorskom pravu (Direktiva 2001/29/EZ) tumačiti na način da se ne može smatrati „ovlaštenim korištenjem“ u smislu stavka 1. točke (b) te odredbe kada krajnji korisnik prilikom streaminga autorskim pravom zaštićenog djela sa internetske stranice koja pripada trećoj osobi, a na kojoj je to autorskim pravom zaštićeno djelo dostupno bez pristanka nositelja prava, izrađuje privremenu kopiju?Ako je odgovor na prvo pitanje niječan: je li izrada privremene kopije – koju krajnji korisnik izrađuje prilikom streaminga djela zaštićenog autorskim pravom s internetske stranice, na kojoj je navedeno djelo zaštićeno autorskim pravom dostupno bez pristanka nositelja prava – u tom slučaju protivna „testu tri koraka“ u smislu članka 5. stavka 5. Direktive o autorskom pravu (Direktiva 2001/29/EZ)?

____________

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom

društvu (SL, L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1. str. 119.)