Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. oktobrī iesniedza Rechtbank Midden-Nederland (Nīderlande) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, kas darbojas ar vārdu Filmspeler

(lieta C-527/15)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Midden-Nederland

Pamatlietas puses

Prasītājs: Stichting Brein

Atbildētājs: Jack Frederik Wullems, darbojas ar vārdu Filmspeler

Prejudiciālie jautājumi

Vai Autortiesību direktīvas 1 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “izziņošana” šā noteikuma izpratnē notiek, ja persona pārdod preci (multivides atskaņotāju), kurā minētā persona ir instalējusi pievienojumprogrammas, kas ietver saites uz tīmekļa vietnēm, kurās bez tiesību subjekta piekrišanas ir publiskoti tādi ar autortiesībām aizsargāti darbi kā filmas, seriāli un tiešraides?

Vai šajā kontekstā kaut ko izmaina tas, vai:

- ar autortiesībām aizsargāti darbi iepriekš vispār vēl nav bijuši publicēti internetā vai arī ar tiesību subjekta piekrišanu bija pieejami tikai abonementiem?

- pievienojumprogrammas, kas ietver saites uz tīmekļa vietnēm, kurās bez tiesību subjekta piekrišanas ir publiskoti ar autortiesībām aizsargāti darbi, ir brīvi pieejamas un tās var instalēt arī paši multivides atskaņotāja lietotāji?

    - sabiedrībai arī bez multivides atskaņotāja ir pieejamas tīmekļa vietnes un tādējādi arī tajās – bez tiesību subjektu piekrišanas – publiskotie ar autortiesībām aizsargātie darbi?

Vai Autortiesību direktīvas [..] 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka “likumīga izmantošana” šā noteikuma 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē nenotiek, ja galalietotājs, aplūkojot tiešsaistē ar autortiesībām aizsargātu darbu no trešās personas tīmekļa vietnes, kurā attiecīgais darbs tiek piedāvāts bez tiesību subjekta vai subjektu piekrišanas, izgatavo pagaidu kopiju?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai pagaidu kopijas izgatavošana, ko galalietotājs izgatavo, aplūkojot tiešsaistē ar autortiesībām aizsargātu darbu no tīmekļa vietnes, kurā attiecīgais darbs tiek piedāvāts bez tiesību subjekta vai subjektu piekrišanas, šajā gadījumā iztur “trīspakāpju pārbaudi” Autortiesību direktīvas (Direktīva 2001/29/EK) 5. panta 5. punkta izpratnē?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 17. nodaļa 1. sējums, 230. -239. lpp.).