Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Midden-Nederland (Nederland) op 5 oktober 2015 – Stichting Brein tegen Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam Filmspeler

(Zaak C-527/15)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank Midden-Nederland

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Stichting Brein