Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Midden-Nederland (Țările de Jos) la 5 octombrie 2015 – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, care își desfășoară activitatea sub numele Filmspeler

(Cauza C-527/15)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Midden-Nederland

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Stichting Brein

Pârât: Jack Frederik Wullems, care își desfășoară activitatea sub numele Filmspeler

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva privind drepturile de autor1 trebuie interpretat în sensul că există o „comunicare publică”, în sensul acestei dispoziții, atunci când o persoană vinde un produs (mediaplayer) pe care a instalat add-on-uri cu hiperlinkuri către pagini de internet care oferă acces în mod direct, fără acordul titularilor drepturilor, la opere protejate prin drepturi de autor, cum ar fi filme, seriale și transmisii în direct?

2)    În acest context, prezintă relevanță pentru răspunsul la prima întrebare:

- dacă operele protejate prin drepturi de autor nu au mai fost publicate anterior pe internet sau au fost publicate numai pe bază de abonament cu acordul titularilor drepturilor?

- dacă add-on-urile cu hiperlinkuri către pagini de internet pe care s-a oferit acces direct la opere protejate prin drepturi de autor, fără acordul titularilor drepturilor, pot fi accesate în mod liber și pot fi instalate inclusiv de utilizatori pe mediaplayere?

- dacă paginile de internet și, astfel, operele protejate prin drepturi de autor puse la dispoziție fără acordul titularilor acestor drepturi pot fi accesate de public și fără mediaplayer?

3)    Articolul 5 din Directiva privind drepturile de autor […] trebuie interpretat în sensul că nu există o „utilizare licită”, în sensul alineatului (1) litera (b) al acestei dispoziții, atunci când un utilizator final realizează o copie temporară a unei opere protejate prin drepturi de autor obținută prin streaming de pe pagina de internet a unui terț, pe care această operă protejată prin drepturi de autor este oferită fără acordul titularului sau al titularilor drepturilor?

4)    În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: în acest caz, realizarea de către un utilizator final a unei copii temporare a, unei opere protejate prin drepturi de autor obținute prin streaming de pe o pagină de internet, pe care opera protejată prin drepturi de autor este oferită fără acordul titularului sau al titularilor drepturilor, este incompatibilă cu „testul în trei etape” pe care îl presupune articolul 5 alineatul (5) din Directiva privind drepturile de autor (Directiva 2001/29/CE)?

____________

1     Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).