Language of document :

2012. február 15-én benyújtott kereset - Cisco Systems és Messagenet kontra Bizottság

(T-79/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Cisco Systems (San José, Amerikai Egyesült Államok) és Messagenet (Milánó, Olaszország) (képviselők: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo és K. Jörgens, ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Microsoft Corporation és a Skype Sarl közötti bejelentett összefonódást nem ellenző, és azt a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító 2011. október 7-i C(2011) 7279 végleges bizottsági határozatot (HL C341., 2011.11.22., 2. o.) (COMP/M.6281 ügy), mivel megsértette a 139/2004/EK tanácsi rendelet (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet) 2. és 6. cikkét, illetve másodlagosan EUMSZ 296. cikket;

kötelezze az alperest a saját, illetve a felpereseknek a jelen eljárással felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

Az első, arra alapított jogalap, hogy:

az Európai Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát vétett annak megállapításával, hogy az összefonódás a fogyasztói egyesített hírközlési piacokon egyáltalán nem vet fel versenyellenes horizontális kételyeket. Ezzel kapcsolatban a felperesek kiemelik, hogy az összefonódás a határozatban vizsgált, lehető legszűkebb értelemben vett lehetséges piacon összes piaci részesedés több mint 80%-ának megszerzéséhez vezet (a fogyasztóknak Windows-alapú személyi számítógépen nyújtott videóhívás-szolgáltatás). Mind a legnagyobb használói bázissal rendelkező jelentős hálózati hatások, mind a Windows Operating System és az ahhoz kapcsolódó felhasználások az összefonódó társaság általi teljes ellenőrzése e társaság erőfölényes helyzetét fogja erősíteni, és ki fogja iktatni az összes olyan kezdeményezést, amelyet a beolvadó jogi személy kínálhatna a versenyző termékekkel való interoperabilitás terén.

A második, arra alapított jogalap, hogy:

az Európai Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát vétett annak megállapításával is, hogy az összefonódás kétség kívül nem járt semmiféle versenyellenes konglomerátumhatással az egyesített vállalkozói hírközlési piacokon. Ezzel kapcsolatosan a felperesek hangsúlyozzák, hogy tekintettel az egyesített fogyasztói hírközlési szolgáltatások növekedő népszerűségét, a vállalkozói fogyasztók az egyesített fogyasztói hírközlési szolgáltatások eszközeit alkalmazva kívánnak a fogyasztókkal kapcsolatba lépni. Azáltal, hogy az egyesülő társaság kiterjeszti az egyesített fogyasztói hírközlési ügyfeleinek már meglévő bázisát, megnövekedik mind azon képessége, mind az indítéka arra, hogy megtagadja a versenyző vállalkozói hírközlési termékekkel való interoperabilitást. A piac elzárási hatásokat az e társaság által a szomszédos piacokon - így az operációs rendszerek, illetve olyan szoftver termékek mint például az Office és az Outlook piacain - már fennálló piacvezető/erőfölőnyes pozíciója tovább fogja erősíteni. A megtámadott határozat különösen ellentmond az Európai Bizottság és az Európai Unió Bíróságának az informatikai piacokon a hálózati hatások jelentőségével, valamint azzal kapcsolatos határozathozatali, illetve ítélkezési gyakorlatával, hogy a tényleges fogyasztói választás megőrzése érdekében biztosítani kell az interoperabilitást, amikor hálózati hatások keletkeznek.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy:

az Európai Bizottság nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy megfelelő indokolást nyújtson az összefonódás első szakaszban való engedélyezésére nézve anélkül, hogy úgy ítélte volna, hogy szükséges lenne, hogy a felek kötelezettségvállalásokat tegyenek.

____________

1 - HL L 24., 2004.1.29., 1. o.