Language of document :

Beroep ingesteld op 15 februari 2012 - Cisco Systems en Messagenet / Commissie

(Zaak T-79/12)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoeksters: Cisco Systems, Inc (San José, Verenigde Staten) en Messagenet SpA (Milaan, Italië) (vertegenwoordigers: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo en K. Jörgens, advocaten)

Verweerster: Europese Commissie

Conclusies

Verzoeksters verzoeken het Gerecht:

beschikking C(2011) 7279 definitief van de Commissie van 7 oktober 2011 (PB C 341, blz. 2) om zich niet te verzetten tegen de aangemelde concentratie tussen Microsoft Corporation en Skype Sarl en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren (Zaak Nr. COMP/M.62821), nietig te verklaren wegens schending van de artikelen 2 en 6 van verordening (EG) nr. 139/2004 (the EG-concentratieverordening), of, subsidiair, artikel 296 VWEU;

verweerster in haar eigen kosten en in die van verzoeksters te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters drie middelen aan.

Eerste middel:

de Commissie heeft een kennelijke beoordelingsfout gemaakt door te stellen dat de fusie geen horizontale mededingingsbeperkingen met zich mee zou brengen op de consumentenmarkt voor geïntegreerde communicatie. In dit verband benadrukken verzoeksters dat de fusie tot een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 80 % leidt op de zo beperkt mogelijke markt die in de beslissing is onderzocht (diensten voor videogesprekken op een personal computer met Windows als besturingssysteem). Zowel de combinatie van sterke netwerkeffecten, die ten goede komen aan het grootste vaste gebruikersbestand, als de volledige controle door de fusionerende onderneming over het besturingssysteem Windows en andere verwante toepassingen, zullen de dominante positie versterken en elke mogelijke stimulans voor de gefusioneerde onderneming om interoperabiliteit met concurrerende producten aan te bieden, wegnemen.

Tweede middel:

de Commissie heeft een kennelijke beoordelingsfout gemaakt door te stellen dat de fusie ontwijfelbaar geen mededingingsbeperkende conglomeraatwerking zou hebben voor de ondernemersmarkten van geïntegreerde communicatie. In dit verband benadrukken verzoeksters dat wegens de groeiende populariteit van diensten voor gebruikers van geïntegreerde communicatie, professionele klanten in contact willen treden met klanten die tools voor geïntegreerde communicatie gebruiken. Door de uitbreiding van haar vaste bestand van particuliere gebruikers van geïntegreerde communicatie zal de gefuseerde onderneming zowel over de toegenomen capaciteit als over de stimuli beschikken om interoperabiliteit met concurrerende communicatieproducten voor bedrijven te weigeren. De uitsluitingseffecten zullen worden versterkt door de reeds bestaande leidende/dominante positie waarover die onderneming reeds beschikt op verwante markten voor besturingssystemen en computerprogramma's voor bedrijven, bijvoorbeeld Office en Outlook. De litigieuze beschikking is in het bijzonder inconsistent met de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot het belang van netwerkeffecten op IT-markten, en de noodzaak om wanneer dergelijke netwerkeffecten aanwezig zijn interoperabiliteit te verzekeren zodat de consument over een daadwerkelijke keuze beschikt.

Derde middel:

subsidiair, de Commissie is haar verplichting niet nagekomen om de goedkeuring van de fusie tijdens de eerste fase te motiveren, zonder in aanmerking te nemen dat toezeggingen van de partijen noodzakelijk waren.

____________

1 - PB L 24, 29.1.2004, blz. 1