Language of document :

Tožba, vložena 15. februarja 2012 - Cisco Systems in Messagenet proti Komisiji

(Zadeva T-79/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Cisco Systems, Inc. (San José, Združene države Amerike), Messagenet SpA (Milano, Italija) (zastopniki: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo in K. Jörgens, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Sklep Komisije C(2011) 7279 konč. z dne 7. oktobra 2011 (UL C 341 str.1) o nenasprotovanju priglašeni koncentraciji med družbama Microsoft Corporation in Skype Sarl in razglasitvi te koncentracije za združljivo s skupnim trgom (Zadeva COMP/M.6281) naj se razglasi za ničen, ker krši člena 2 in 6 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (Ureba ES o združitvah) ali podredno člen 296 PDEU.

Toženi stranki naj se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov, ki so nastali tožečima strankama v povezavi s to tožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog:

Evropska komisija je storila očitno napako pri presoji s tem, da je ugotovila, da zaradi združitve ne bi prišlo do pomislekov v zvezi s horizontalno protikokurenčnostjo na trgih enotnih komunikacij s potrošniki. Tožeči stranki v zvezi s tem poudarjata, da ta združitev vodi do obvladovanja 80% komuliranega tržnega deleža na najožjem možnem trgu, obravnavanem v tem sklepu (storitve video klica potrošnikom na osebnih računalnikih z operacijskim sistemom Windows). Kombinacija močnih mrežnih učinkov največje nameščene baze uporabnikov in popolna kontrola družbe, ki se združuje, nad operacijskim sistemom Wndows in drugimi sorodnimi aplikacijami, bo okrepila prevladujoči položaj in povzročila, da združeno podjetje, ne bo imelo interesa omogočiti kompatibilnost s konkurenčnimi proizvodi;

Drugi tožbeni razlog:

Evropska komisija je storila očitno napako pri presoji tudi s tem, da je ugotovila, da združitev nedvomno ni imela protikonkurenčnih konglomeratnih učinkov na trgih enotnih komunikacij za podjetja. Tožeči stranki v zvezi s tem poudarjata, da glede na to, da priljubljenost storitev enotnih komunikacij s potrošniki narašča, podjetja, ki so stranke, želijo s svojimi strankami komunicirati z uporabo enotnih komunikacij s potrošniki. Podjetje, ki se združuje, bo imelo s širjenjem vzpostavljene baze strank, ki uporabljajo enotne komunikacije s potrošniki, večjo možnost in interes, da ne omogoči kompatibilnosti s komunikacijskimi proizvodi konkurenčnih podjetji. Izključitveni učinki bodo povečani zaradi že obstoječega vodilnega/prevladujočega položaja tega podjetja na sorodnih trgih, kot sta trg operacijskih sistemov in programskih aplikaciji, kot sta npr. Office in Outlook. Izpodbijani sklep zlasti ni v skladu s prakso odločanja Evropske Komisije in Sodišča Evropske unije glede pomembnosti mrežnih učinkov na trge informacijske tehnologije in potreb, da se zagotovi interoperabilnost, zato da potrošniki ohranijo možnost učinkovite izbire, ko gre za take mrežne učinke

Tretji tožbeni razlog, ki je naveden podredno:

Evropska komisija ni izpolnila svoje obveznosti, da v prvi fazi navede zadostne razloge za utemeljitev odobritve združitve, pri čemer ni upoštevala, da morajo stranke sprejeti zaveze.

____________

1 - UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40.