Language of document :

Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 – Cisco Systems en Messagenet/Commissie

(Zaak T-79/12)1

(„Mededinging – Concentraties – Europese markten voor communicatiediensten via internet – Besluit waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard – Kennelijke beoordelingsfouten – Motiveringsplicht”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Cisco Systems Inc. (San Jose, Californië, Verenigde Staten) en Messagenet SpA (Milaan, Italië) (vertegenwoordigers: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo en K. Jörgens, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: N. Khan, S. Noë en C. Hödlmayr, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: G. Berrisch, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van besluit C(2011) 7279 definitief van de Commissie van 7 oktober 2011, waarbij de concentratie van ondernemingen waarbij Skype Global Sàrl door Microsoft Corp. is overgenomen, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) is verklaard (zaak nr. COMP/M.62821 – Microsoft/Skype)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cisco Systems Inc. en Messagenet SpA dragen hun eigen kosten alsook die van de Europese Commissie en Microsoft Corp.

____________

____________

1     PB C 109 van 14.4.2012.