Language of document :

Tribunalens dom av den 11 december 2013 – Cisco Systems och Messagenet mot Kommissionen

(Mål T-79/12)(1 )

(Konkurrens – Koncentrationer – Europeiska marknader för kommunikationstjänster via internet – Beslut att förklara koncentrationen förenlig med den inre marknaden – Uppenbart oriktiga bedömningar – Motiveringsskyldighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cisco Systems, Inc (San José, Kalifornien, Förenta staterna) och Messagenet SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo och K. Jörgens)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Khan, S. Noël och C. Hödlmayr)

Part som har intervenerat till stöd för svarande: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Förenta staterna) (ombud : advokaten G. Berrisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2011) 7279 slutlig av den 7 oktober 2011, genom vilket koncentrationen avseende Microsoft Corporations förvärv av Skype Global Sàrl förklarades förenlig med den inre marknaden (ärende COMP/M.6281 - Microsoft/Skype)

Domslut

Talan ogillas.

Cisco Systems Inc. och Messagenet SpA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen och Microsoft Corp. haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 109 den 14.4.2012.