Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus - AstraZeneca AB, AstraZeneca plc versus Euroopa Komisjon, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Kohtuasi C-457/10 P)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Maohaavandiravimite turg - Ravimite täiendava kaitse tunnistuse korra ja ravimite turuleviimise lubade korra kuritarvitamine - Eksitavad avaldused - Turuleviimise lubade tühistamine - Geneeriliste ravimite turule viimise ja paralleelimpordi takistused)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (esindajad: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, barrister D. Jowell ja solicitor F. Murphy)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja J. Bourke), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (esindaja: advocaat M. Van Kerckhove)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda laiendatud koosseisus) 1. juuli 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-321/05: AstraZeneca vs. komisjon, milles Üldkohus tühistas osaliselt komisjoni 15. juuni 2005. aasta otsuse K(2005) 1757 (lõplik) [EÜ] artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise kohta (juhtum COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca) ning määras hagejatele 60 miljoni euro suuruse trahvi selle eest, et nad olid kuritarvitanud patendisüsteemi ja farmaatsiatoodete turuleviimise korda, et takistada või aeglustada konkureerivate geneeriliste ravimite turule sisenemist - Turu määratlemine - Määruse (EMÜ) nr 1768/92 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta artikli 19 tõlgendamine.

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebused rahuldamata.

2.    Mõista apellatsioonkaebusega seotud kohtukulud välja AstraZeneca AB-lt ja AstraZeneca plc-lt.

3.    Mõista European Federation of Pharmaceutical Industries and Associationsi (EFPIA) vastuapellatsioonkaebusega seotud kohtukulud temalt välja ning jätta tema apellatsioonkaebusega seotud kohtukulud tema enda kanda.

4.    Jätta Euroopa Komisjoni vastuapellatsioonkaebusega seotud kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 301, 6.11.2010.