Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2012 - Valittajina AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Asia C-457/10 P)

(Muutoksenhaku - Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Mahahaavalääkkeiden markkinat - Lääkkeiden lisäsuojatodistusta koskevan menettelyn ja lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan lupamenettelyn väärinkäyttö - Harhaanjohtavat tiedot - Markkinoille saattamista koskevien lupien peruuttaminen - Geneeristen lääkkeiden markkinoille saattamisen ja rinnakkaistuonnin esteet)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc (edustajat: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, barrister D. Jowell ja solicitor F. Murphy)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja J. Bourke) ja European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (edustaja: advocaat M. Van Kerckhove)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kuudes jaosto) asiassa T-321/05, AstraZeneca vastaan komissio, 1.7.2010 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 15.6.2005 tehdyn komission päätöksen (asia COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca), jolla valittajille määrättiin 60 miljoonan euron suuruinen sakko siitä, että ne olivat käyttäneet väärin lääkkeiden patenttijärjestelmää ja lääkkeiden markkinoille saattamista koskevia menettelyjä estääkseen kilpailijoiden tulon geneeristen lääkkeiden markkinoille tai viivyttääkseen sitä - Markkinoiden määritelmä - Lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1768/92 19 artiklan tulkinta

Tuomiolauselma

1)    Päävalitus ja liitännäisvalitukset hylätään.

2)    AstraZeneca AB ja AstraZeneca plc velvoitetaan korvaamaan päävalituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)    European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) velvoitetaan korvaamaan liitännäisvalituksestaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa päävalitukseen liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4)    Euroopan komissio vastaa liitännäisvalitukseensa liittyvistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 301, 6.11.2010.