Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 6. decembra spriedums - AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Eiropas Komisija, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(C-457/10 P) 

Apelācija - Konkurence - Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Zāļu kuņģa čūlas ārstēšanai tirgus - Procedūru saistībā ar papildu aizsardzības sertifikātu izsniegšanu zālēm un zāļu tirdzniecības atļaujām ļaunprātīga izmantošana - Maldinoši paziņojumi - Tirdzniecības atļauju atsaukšana- Šķēršļi ģenērisko zāļu laišanai tirgū un paralēlajam importam

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: AstraZeneca AB un AstraZeneca plc (pārstāvji - M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister un F. Murphy, Solicitor)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija (pārstāvji - F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier un J. Bourke), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (pārstāvis - M. Van Kerckhove, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (sestā palāta paplašinātā sastāvā) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-321/05 AstraZeneca/Eiropas Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa daļēji atcēla Komisijas 2005. gada 15. jūnija Lēmumu par EK līguma 82. panta un EEZ līguma 54. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca), ar kuru apelācijas sūdzības iesniedzējām tika uzlikts naudas sods 60 miljonu EUR apmērā par patentu sistēmas un farmācijas produktu laišanas tirgū procedūras ļaunprātīgu izmantošanu, lai aizkavētu vai novilcinātu konkurējošu nepatentētu medikamentu parādīšanos tirgū - Tirgus noteikšana - Regulas (EEK) Nr. 1786/92 par papildu aizsardzības sertifikāta izstrādi zālēm 19. panta interpretācija

Rezolutīvā daļa:

apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību noraidīt;

AstraZeneca AB un AstraZeneca plc atlīdzina ar apelācijas sūdzību saistītos tiesāšanās izdevumus;

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) atlīdzina ar tās pretapelācijas sūdzību saistītos tiesāšanās izdevumus un sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas sūdzību;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar tās pretapelācijas sūdzību.

____________

1 - OV C 301, 06.11.2010