Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 20. juni 2013 – Marjan Noorzia mod Bundesministerin für Inneres

(Sag C-338/13)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Marjan Noorzia

Sagsøgt: Bundesministerin für Inneres

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 5, i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring 1 fortolkes således, at den er til hinder for en bestemmelse, hvorefter ægtefæller og registrerede partnere skal være fyldt 21 år, allerede når ansøgningen indgives, for at kunne anses for familiemedlemmer, der kan familiesammenføres?

____________

1 EUT L 251, s. 12.