Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. junija 2013 vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) – Marjan Noorzia

(Zadeva C-338/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Marjan Noorzia

Nasprotna stranka: Bundesministerin für Inneres

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(5) Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine 1 razlagati tako, da nasprotuje določbi, v skladu s katero morajo zakonci in registrirani partnerji dopolniti 21 let starosti že ob vložitvi prošnje, da bi jih bilo mogoče šteti za družinske člane, ki so upravičeni do pridružitve?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 224.