Language of document :

2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marjan Noorzia / Bundesministerin für Inneres

(Byla C-338/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisė į šeimos susijungimą – Direktyva 2003/86/EB – 4 straipsnio 5 dalis – Nacionalinės teisės norma, pagal kurią reikalaujama, kad pateikiant prašymą susijungti su šeima globėjui ir jo sutuoktiniui būtų suėję 21 metai – Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Marjan Noorzia

Atsakovė: Bundesministerin für Inneres

Rezoliucinė dalis

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 4 straipsnio 5 dalis aiškintina taip, kad šia nuostata nedraudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią sutuoktiniams ir registruotiems partneriams, kad jie galėtų būti laikomi teisę susijungti su šeima turinčiais šeimos nariais, 21 m. jau turi būti suėję pateikiant prašymą.

____________

1 OL C 233, 2013 8 10.