Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Predmet C‑338/13

Marjan Noorzia

protiv

Bundesministerin für Inneres

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Pravo na spajanje obitelji – Direktiva 2003/86/EZ – Članak 4. stavak 5. – Nacionalni propis kojim se zahtijeva da su sponzor i njegov/njezin supružnik već navršili 21 godinu u trenutku podnošenja zahtjeva za spajanje – Usklađeno tumačenje“

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 17. srpnja 2014.

Granična kontrola, azil i useljavanje – Politika imigracije – Pravo na spajanje obitelji – Direktiva 2003/86 – Nacionalni propis kojim se zahtijeva da supružnik ili registrirani partner već ispunjavaju uvjet minimalne dobi od 21 godinu u trenutku podnošenja zahtjeva za spajanje obitelji – Dopuštenost

(Direktiva Vijeća 2003/86, čl. 4. st. 5.)

Članak 4. stavak 5. Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji treba tumačiti na način da se ne protivi odredbi nacionalnog prava koja propisuje da supružnici i registrirani partneri trebaju navršiti 21 godinu već u trenutku podnošenja zahtjeva da bi ih se moglo smatrati članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete za spajanje.

Naime, minimalna dob koju su države članice odredile na temelju članka 4. stavka 5. Direktive 2003/86 naposljetku odgovara dobi kada se, prema odnosnoj državi članici, smatra da je osoba dosegla dostatnu zrelost ne samo da odbije nametnuti brak nego da također može svojevoljno odabrati da se nastani u drugoj zemlji sa supružnikom kako bi tamo s njim vodila obiteljski život te se tamo integrirala.

Mjera kojom se traži da su sponzor i njegov/njezin supružnik minimalne dobi koja se traži na dan podnošenja zahtjeva ne sprečava izvršavanje prava na spajanje obitelji niti ga pretjerano otežava.

Osim toga, uzimanje u obzir dana podnošenja zahtjeva za spajanje obitelji u svrhu određivanja je li ispunjen uvjet minimalne dobi u skladu je s načelima jednakosti postupanja i pravne sigurnosti.

(t. 15.-17., 19. i izreka)