Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Zadeva C‑338/13

Marjan Noorzia

proti

Bundesministerin für Inneres

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof)

„Predhodno odločanje – Pravica do združitve družine – Direktiva 2003/86/ES – Člen 4(5) – Nacionalna ureditev, ki določa, da morata sponzor in zakonec pred vložitvijo prošnje za združitev družine dopolniti 21 let – Usklajena razlaga“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. julija 2014

Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Politika priseljevanja – Pravica do združitve družine – Direktiva 2003/86 – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora zakonec in registrirani partner sponzorja ob vložitvi prošnje za združitev družine že dopolniti starost 21 let – Dopustnost

(Direktiva Sveta 2003/86, člen 4(5))

Člen 4(5) Direktive 2003/86/ES o pravici do združitve družine je treba razlagati tako, da ta določba ne nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero morajo zakonci in registrirani partnerji ob vložitvi prošnje že dopolniti starost 21 let, da bi jih bilo mogoče šteti za družinske člane, ki so upravičeni do združitve.

Minimalna starost, ki jo države članice določijo na podlagi člena 4(5) Direktive 2003/86, namreč nazadnje ustreza starosti, pri kateri se po mnenju zadevne države članice šteje, da oseba ni postala dovolj zrela le za zavrnitev sklenitve zakonske zveze pod prisilo, temveč tudi za odločitev o prostovoljni preselitvi v drugo državo s svojim zakoncem, da bi tam z zakoncem živela družinsko življenje in se v to okolje vključila.

Ukrep, s katerim se zahteva, da sta sponzor in njegov zakonec dosegla minimalno zahtevano starost na datum vložitve prošnje, niti ne preprečuje izvrševanja pravice do združitve družine niti ga čezmerno ne otežuje.

Poleg tega je upoštevanje datuma vložitve prošnje za združitev družine pri ugotavljanju, ali je pogoj minimalne starosti izpolnjen, v skladu z načeloma enakega obravnavanja in pravne varnosti.

(Glej točke od 15 do 17 in 19 ter izrek.)