Language of document :

Pritožba, ki sta jo vložili Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

(Zadeva C-222/17 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnika: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. (zastopnika: S. Moya Izquierdo in M. Troncoso Ferrer, odvetnika)

Druga stranka v postopku:Evropska unija

Predlog

Razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. aprila 2017 v zadevi T-40/15 in Evropski uniji naj se odredi, naj pritožnicama plača znesek 3.495.038,66 EUR iz naslova odškodnine kot posledice tega, da je Splošno sodišče Evropske unije kršilo člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, skupaj z ustreznimi kompenzacijskimi in zamudnimi obrestmi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pomanjkljiva obrazložitev in napačna uporaba prava pri izračunu primernega trajanja med koncem pisnega in začetkom ustnega dela postopka.

Napačna uporaba prava pri presoji obresti na znesek globe kot škode.

Napačna uporaba prava pri uporabi načela prepovedi odločanja ultra petita.

Kršitev pravice pritožnic do obrambe glede ocene utrpljene premoženjske škode.

Napačna uporaba prava, ker izpodbijana sodba zajema znano protislovje v zvezi z obdobjem, za katero obstaja možnost povrnitve škode.

____________