Language of document :

Tužba podnesena 21. kolovoza 2017. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-503/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

presudi da je, time što je omogućila uporabu označenog goriva za opskrbu letjelica za privatne potrebe, Ujedinjena Kraljevina povrijedila svoje obveze na temelju Direktive 95/60/EZ1 ;

naloži Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da je dopuštanje prodaje označenog goriva za punjenje letjelica za privatne potrebe u bitnome neusklađeno s Direktivom 95/60/EZ (Direktiva o fiskalnom označavanju). Cilj obveze označavanja goriva podvrgnutog smanjenoj trošarini je osiguravanje mogućnosti lakšeg razlikovanja tih goriva od goriva za koje je plaćena puna trošarina. Međutim, učinak nacionalne mjere je takav da u slučaju pronalaska označenog goriva u spremniku letjelice za privatne potrebe, koji je napunjen gorivom u Ujedinjenoj Kraljevini, nije moguće utvrditi na temelju oznake je li za upotrijebljeno gorivo plaćena puna ili smanjena trošarina.

____________

1 Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina (SL 1995., L 291, str. 46.). (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str . 44.)