Language of document :

2017 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

(Byla C-503/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Tomat, J. Tomkin

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad privatiems pramoginiams laivams leidusi naudoti pažymėtą kurą, Jungtinė Karalystė pažeidė įsipareigojimus pagal Direktyvą 95/60/EB1 ;

priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad leidimas parduoti pažymėtą kurą privatiems pramoginiams laivams iš esmės nesuderinamas su Direktyva 95/60/EB (toliau – mokestinio žymiklio direktyva). Pareiga žymėti kurą, kuriam taikomas sumažintas akcizas, yra specialiai nustatyta tam, kad būtų galima lengvai atskirti šį kurą nuo kitų kuro rūšių, apmokestinamų pilnu akcizu. Vis dėlto dėl nacionalinės priemonės privataus pramoginio laivo rezervuare esant Jungtinėje Karalystėje užpilti pažymėto kuro, pagal žymą negalima nustatyti, ar naudotam kurui taikytinas pilnas ar sumažintas akcizas.

____________

1  –    1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams (OL L 291,1995, p. 46; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba: 9 sk., 1 t., p. 289).