Language of document :

Tožba, vložena 21. avgusta 2017 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-503/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Tomat, J. Tomkin, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj

ugotovi, da je Združeno kraljestvo s tem, da je dovolilo uporabo označenega goriva kot pogonskega goriva za zasebna plovila za prosti čas, kršilo svoje obveznosti iz Direktive 95/60/ES1 ;

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je dopustitev prodaje označenega goriva kot pogonskega goriva za zasebna plovila za prosti čas popolnoma nezdružljiva z Direktivo 95/60/EC („Direktiva o davčnem označevanju“). Namen obveznosti označiti gorivo, za katerega velja znižana trošarinska stopnja, je zagotoviti, da se ta goriva jasno razlikujejo od goriva, za katerega velja polna trošarinska stopnja. Učinek nacionalnega ukrepa pa je, da kadar je označeno gorivo najdeno v rezervoarju zasebnega plavila za prosti čas, ki je bilo napolnjeno v Združenem kraljestvu, iz označenosti goriva ni mogoče sklepati, ali se je za uporabljeno gorivo uporabila polna ali znižana trošarinska stopnja.

____________

1 Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 289).