Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2017. uputio Conseil d'État (Francuska) – Google Inc. protiv Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(predmet C-507/17)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Google Inc.

Tuženik: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Druge stranke: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press i dr., Article 19 i dr., Internet Freedom Foundation i dr., Défenseur des droits

Prethodna pitanja

1.    Treba li „pravo na uklanjanje poveznica” – kako ga je Sud Europske unije utvrdio u svojoj presudi od 13. svibnja 2014.1 na temelju odredbi članka 12. točke (b) i članka 14. točke (a) Direktive od 24. listopada 1995.2 – tumačiti na način da je operater pretraživača, prilikom udovoljavanja zahtjevu za uklanjanje poveznica, dužan izvršiti to uklanjanje na svim nazivima domene svojeg pretraživača, na način da se sporne poveznice više ne pojavljuju bez obzira na mjesto s kojeg se izvršava pretraga o osobnom imenu podnositelja zahtjeva, uključujući izvan teritorijalnog područja primjene Direktive od 24. listopada 1995.?

2.    U slučaju negativnog odgovora na to prvo pitanje, treba li „pravo na uklanjanje poveznica” kako ga je Sud Europske unije utvrdio u svojoj prethodno navedenoj presudi, tumačiti na način da je operater pretraživača prilikom udovoljavanja zahtjevu za uklanjanje poveznica dužan ukloniti samo sporne poveznice na rezultate prikazane nastavno na izvršenu pretragu o osobnom imenu podnositelja na nazivu domene koji odgovara državi iz koje se zahtjev smatra izvršenim ili, općenitije, na nazivima domene pretraživača koji odgovaraju nacionalnim nastavcima tog pretraživača za sve države članice Europske unije?

3.     K tome, kako bi se dopunila obveza navedena u drugom pitanju, treba li „pravo na uklanjanje poveznica”, kako ga je Sud Europske unije utvrdio u svojoj prethodno navedenoj presudi, tumačiti na način da je operater pretraživača, udovoljavajući zahtjevu za uklanjanjem poveznica, dužan ukloniti sporne rezultate pretrage prikazane nastavno na izvršenu pretragu o osobnom imenu podnositelja tehnikom zvanom „geo-blokiranje”, s IP adrese za koju se smatra da se nalazi u državi članici u kojoj je nositelj „prava na uklanjanje poveznica” rezident, ili pak, općenitije, s IP adrese za koju se smatra da se nalazi u nekoj od država članica na koje se primjenjuje Direktiva od 24. listopada 1995., neovisno o nazivu domene koji upotrebljava korisnik interneta koji izvršava pretragu?

____________

1     Presuda od 13. svibnja 2014., Google Spain i Google, C-131/12, EU:C:2014:317

2     Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)