Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 18. augustil 2017 – C&D Foods Acquisition ApS versus Skatteministeriet

(kohtuasi C-502/17)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: C&D Foods Acquisition ApS

Vastustaja: Skatteministeriet

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2006/112/EÜ1 artiklit 168 tuleb tõlgendada nii, et valdusühingul on niisuguses olukorras nagu põhikohtuasjas õigus täielikult maha arvata käibemaks saadud teenustelt, mis olid seotud finants- ja juriidiliste audititega enne selle valdusühingu käibemaksuga maksustatavaid juhtimis- ja IT-teenuseid kasutava tütarettevõtja aktsiate müüki, mida kavandati, kuid ei teostatud?

2.    Kas vastus esimesele küsimusele oleneb sellest, et nende käibemaksuga maksustatavate juhtimis- ja IT-teenuste hind, mida valdusühing oma majandustegevuse käigus osutab, on fikseeritud summa, mis vastab valdusühingu palgakuludele, millele lisandub „juurdehindlus“ 10%?

3.    Olenemata sellest, millised on vastused eelmistele küsimustele: kas mahaarvamise õigus on olemas juhul, kui põhikohtuasjas vaidluse all olevaid nõustamiskulusid peetakse üldkuludeks, ja kui on, siis mis tingimustel?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).